אסאדור

טלפון:050-6876728
אסאדור  קיבוץ אור הנר  |  
טלפון:050-6876728
  |